Naar het resultaat van jaren lesgeven kun je alleen maar gissen…. Lezenswaardig blijft de serie Land de Rand van Nederland, een neerslag van enkele van de vele excursies. Uit die tijd dateren ook allerlei activiteiten voor het KNAG.

Door Berkers en Grootenhuis werden in de afgelopen jaren verschillende projecten voor het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs georganiseerd.

Kaart van de Chimborazo van Alexander von Humboldt en Aimé Jacq Alex Bonpland: Natuurkundig tafereel van de Andes en de naburige landen.